[s.n.]  586
Eisen  1
Eizan  6
Kouga  1
Kyosai  1
Toyokuni  117
Zeshin  5